PĚSTOUNSKÁ PÉČE

RODINA A POMOC

Projekty

Podívejte se jaké projekty realizujeme:

PROJEKTY PODPOROVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

VYTVOŘENÍ INOVATIVNÍ METODIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE PRO POTŘEBY MLADÝCH LIDÍ ODCHÁZEJÍCÍCH Z NÁHRADNÍ PÉČE

Záměrem projektu je změna sociální práce s mladými lidmi, opouštějícími náhradní rodinnou péči (NRP) v gesci sociálně-právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem je zavedení inovativní metody, při řešení situace ohrožených dětí, zejména mladých lidí opouštějících NRP. 

Zhodnotíme současný stav sociální práce s mladými lidmi, odcházejícími z NRP v České Republice, připravíme pro sociální pracovníky novou metodiku sociální práce, pomocí moderních metod používaných v zahraničí, proškolíme a zaučíme formou workshopu sociální pracovníky a pilotně v praxi ověříme, použítí nové metodiky.

Termín realizace: 1.3.2017 - 28.2.2019


PROJEKTY PODPOROVANÉ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

CHALOUPKA 2017 - CENTRUM PRO SPOKOJENOU RODINU

Projekt je realizován od roku 2007. Hlavním cílem projektu je posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi prostřednictví aktivi, které směřují k předcházení negativních jevů v rodině a jsou v souladu s Komunitním plánem SMO, Strategickým plánem sociálního začleňování Ostrava a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb MSK.
 

Proběhnou tyto aktivity:
Besedy, diskuzní skupina "Ženská skupina", Doprovázení, Hlídání dětí, Asistované kontakty, Výchovně-vzdělávací kurzy v oblasti péče o děti, alternativní přístupy k výchově, bezpečnost rodin, Osvěta, Poradenství, Depistáže, Zvyšování rodičovských kompetencí, Právní minimum, Zdravotní a finanční gramotnost, Síťování organizací.

Evaluační zpráva ZDE

Dotazník spokojenosti ZDE


PROJEKTY PODPOROVANÉ MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

DEJME DĚTEM RODINU - aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2017

Projekt byl realizován v rámci města Ostravy, ale také na celorepublikové úrovni, díky spolupráci s organizací Unie center pro rodinu a komunitu. Dále byla kampaň propagována v zahraničí.

Zaměřili jsme se na:

- rozšiřování povědomí o NRP a kampani Dejme dětem rodinu na Ostravsku
- prezentace a propagace NRP a kampani Dejme dětem rodinu na akcích RKC Chaloupka i akcích nepořádaných pořadatelem
- šíření loga kampaně v rámci rozšiřování povědomí o NRP
- zadávání článků do lokálních sdělovacích prostředků
- podpora NRP a kampani Dejme dětem rodinu v mateřských, rodinných či komunitních centrech v Moravskoslezském kraji

PILOTNÍ SYSTEMATICKÁ PRÁCE S DÍTĚTEM 16+ VYRŮSTAJÍCÍM VE SLOŽITÝCH PODMÍNKÁCH

Hlavním cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření programu systematické práce s dítětem starším 16 let vyrůstajícím ve složitých podmínkách pomocí činností zaměřených na zpřístupnění základních informací a dovedností, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti. Projekt prokázal svou potřebnost a jeho cíle byly naplněny díky aktivitě zaměřené na změnu chování a použití různých typů metod pro zajištění přípravy na samostatný život.

Forma:

besedy, přednášky, workshopy, tréninky, exkurze.

Druhá důležitá aktivita projektu byla zaměřena na vzdělávání. Projekt pomohl 6 mladým lidem z obvodu Slezská Ostrava ve spolupráci s oddělením sociálně - právní ochrany dětí.

CHALOUPKA 2017 - POBYTOVÉ A JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY

Hlavním cílem projektu bylo preventivní působení v oblasti kriminality dětí a mládeže na Ostravsku. Prostřednictvím vhodně zvolených volnočasových aktivit pro cílovou skupinu byla zajištěna komplexní práce s rodinou. Byly realizovány celkem: - 3 víkendové pobyty pro děti - 1 společný pobyt dětí a rodičů - 1 víkendová akce pro děti v RKC Chaloupka


PROJEKTY PODPOROVANÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA

TÁTAFEST 2017 - PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ V OSTRAVĚ

Hlavním cílem projektu je podpora aktivního otcovství, zviditelnění role otce v rodině, motivace otců k většímu zapojení do života rodin. Bude realizován formou jednorázové kulturně sociální akce dne 18.6. 2017 na Masarykově náměstí v Ostravě a primárně bude zaměřen na otce a jejich děti u příležitosti Mezinárodního dne otců.

Akce také slouží k oživení centra Ostravy. Součástí Tátafestu bude propagace kampaně Dejme dětem rodinu, pravidelně zaměřenou na hledání náhradních rodičů dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Na této aktivitě bude spolupracovat OSPOD SMO. Záštitu akce udělila starostka MOB Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

AKTIVITY DĚTÍ A RODIČŮ V RODINNÉM A KOMUNITNÍM CENTRU CHALOUPKA V OSTRAVĚ 2017

Hlavním cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů v rodině formou poskytování služeb a aktivit a zvyšování rodičovských kompetencí. Projektové aktivity jsou zaměřeny na prevenci problémů ohrožených dětí a pomoci rodičům a dětem, které se dostaly do složité životní situace.

Aktivity projektu jsou buď jednorázové nebo pravidelné, součástí je poradenství, zajištění výchovně-vzdělávacích tréninkových aktivit v v prostorách RKC Chaloupka, Repinova 19, Moravská Ostrava a Přívoz.

PRORODINNÉ AKTIVITY NA SLEZSKÉ OSTRAVĚ 2017

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí na lokální úrovni prostřednictví vytvoření lokální sítě obyvatel.

Projekt bude realizován v roce 2017 pomocí těchto aktivit: 
1. Malé sousedské slavnosti /MSS/
2. Rodinné promítání

 

MSS proběhnou 2x a to ve dvou částech Slezské Ostravy (vnitroblok sídliště Muglinov a Polní osada TJ Kunčičky) dne 20.5. a 27.5. 2017 od 9,30 do 12,00. Připraveno je pro sousedy občerstvení formou kávy a čaje a naopak obyvatelé si přinesou "buchty".

Rodinné promítání proběhne 4x za rok.
1x pro děti na základní škole ZŠ Bohumínská, 1x pro mládež na zahradě Gymnázia Hladnov, 2x pro rodiny s malými dětmi v prostorách RKC Chaloupka ul. Dědičná 10

SPORTEM PROTI NUDĚ 2017

Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže na Ostravsku prostřednictvím volby vhodných volnočasových aktivit dětí a mládeže a zajištění komplexní práce s rodinou. Prostřednictvím vhodných volnočasových aktivit bude preventivně působeno na děti z rizikových skupin na Ostravsku. Díky pravidelné sportovní činnosti získají návyk a potřebu pravidelně sportovat a vyzkouší si další možnosti bezpečného trávení volného času.

Ve výběru byly preferovány tzv. nízkonákladové“ sporty, které nejsou náročné forem práce s cílovou skupinou: na materiální vybavení sportovce. Budou osloveny sportovní oddíly v rámci lokality Ostrava, s ohledem na zajištění dobré dopravní dostupnosti. Účastníci navštíví několik sportovních oddílů, kde jim budou sportovní aktivity prezentovány aktivní a poutavou formou. Účastníci si každou sportovní aktivitu osobně vyzkouší. 


PROJEKTY PODPOROVANÉ MĚSTSKÝM OBVODEM SLEZSKÁ OSTRAVA

SPORTUJEME S CHALOUPKOU

Bylo podpořeno 50 dětí ze Slezské Ostravy při rozvíjení sportovního talentu, podpora výchovně-sportovního vyžití, duchu fair-play a smysluplného trávení volného času prostřednictvím sportovních aktivit pod vedením kvalifikovaných odborníků. 14.10.2017 proběhlo sportovní dopoledne ve Sportovním centru Ridera Sport. Trénink byl veden odbornými trenéry, zúčastněné děti motivovali i hráči badmintonu z mládežnického družstva včetně mistryně ČR Marie Růžičkové.


PROJEKTY PODPOROVANÉ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM V ČR

MALÝ SVĚT NA SLEZSKÉ - zařízení předškolní péče

Z evropských strukturálních fondů přijalo RKC Chaloupka finanční podporu na zřízení dětské skupiny pro děti od dvou let. Vznikla tak školka, která poskytuje péči pro 12 dětí včetně stravovacích služeb za přítomnosti 2 učitelek. Péče o děti je zdarma. Stravné si hradí rodiče. Přijímáme děti i na prázdninový provoz a nově od září 2017. 

VYTVOŘENÍ INOVATIVNÍ METODIKY SOCIÁLNÍ PČÁCE PRO POTŘEBY MLADÝCH LIDÍ ODCHÁZEJÍCH Z NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE – METODIKA 18+

V projektu od roku 2017 po dobu 2 let hodnotíme současný stav sociální práce s mladými lidmi odcházejícími z náhradní péče v ČR, připravujeme pro sociální pracovníky novou metodiku sociální práce pomocí moderních metod používaných v zahraničí /Belgie, Irsko/, proškolíme a zaučíme formou workshopu sociální pracovníky a pilotně v praxi ověříme použití nové metodiky. Pro potřeby projektu vzniklo 5 instruktážních spotů zábavnou formou jak pro motivaci mladých lidí, tak pro hledání dobrovolníků, kteří budou pracovat s mladými lidmi.


PROJEKTY PODPOROVANÉ MITOST A CIVIL SOCIETY EXCHANGE

CIVIL SOCIETY EXCHANGE

Projekt umožňuje sdílet zkušenosti mezi Chaloupkou Ostrava a Koruyucu Denizli (Turecko) v oblasti dobrovolnictví a pěstounské péče. Pomáháme najít řešení, jak udržet v organizaci dlouhodobě dobrovolníky. "Otevřete svá srdce, děti Vás potřebují"

English version

Thanks to Civil Society Exchange project we can exchange our experiences between organization Family and Community center Chaloupka (Czech republic) and Denizli Foster care association (Turkey) in the case of volunteering in conection with foster care. Oug goal is to motivate people to long-term volunteering. "Open your heart, the children need you"


PROJEKTY PODPOROVANÉ ERASMUS+

EACH CHILD IS SPECIAL

Projekt je realizován ve spolupráci 4 zemí /Turecko, Česká republika, Belgie a Litva/ od roku 2015 do roku 2017. Zaměřen je na předávání zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče. Realizováno je vzdělávání pěstounů, propagace pěstounské péče, realizace krátkého filmu a knihy příběhů pěstounských dětí. Závěr projektu proběhne v České republice v Ostravě a součástí bude také výstava obrázků pěstounských dětí a mezinárodní konference. 

 

CHALOUPKOVSKÁ
"DĚTSKÁ SKUPINA"

potřebujete si něco vyřídit, chcete děti naučit samostatnosti a zvykat si na kolektiv ve školce

více info: 730 526 199

 

Aktuality:

SPOT STAŇTE SE PĚSTOUNY

Videospot RKC Chaloupka ve spolupráci s týmem režiséra Romana Motyčky

05.03.2018

SPOT NADAČNÍHO FONDU J&T - 2

Jsou situace, které zažiješ jen v rodině...

05.03.2018

SPOT NADAČNÍHO FONDU J&T

Jsou situace, které zažiješ jen v rodině...

05.03.2018

 

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ - ČTVRTEK

8:30 - 13:00, 14:30 - 17:30

PÁTEK

8:30 - 13:00

Herna je otevřena denně, programy probíhají v rozšířených prostorách centra a nejsou závislé na uzavření herny!

KONTAKTY

CVIČENÍ a MINIŠKOLIČKA

730 526 199

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

737 208 566

HERNA A INFORMACE

596 133 377

RC CHALOUPKA

Rodinné a komunitní centrum
Chaloupka z.s.
areál MŠ Repinova 19, 702 00 Ostrava

Občanské sdružení je zaregistrováno pod číslem KS/1-1/58 884 / 04-R

 

IČO: 266 78 497

číslo účtu: 43-7281330277/0100

e-mail: info@rcchaloupka.cz

tel.: 596 133 377, 730 526 199

© Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. | ARODAX