O nás

Motto RKC Chaloupka

Děti, rodiny i Ostrava se na nás můžou spolehnout.

Vize RKC Chaloupka

Podporovat a rozvíjet všechny rodiny, zajišťovat jim bezpečné, přátelské a zábavné prostředí. Plnit své poslání tak dobře, aby s námi rodiny dlouhodobě spolupracovaly a rády se k nám vracely.

Strategické cíle RKC Chaloupka

1 - Organizovat volnočasové aktivity a akce pro děti, rodiny a širokou veřejnost.

2 - Poskytovat formu odlehčení rodičům prostřednictvím dětské skupiny za využití moderních metod práce.

3 - Zvyšovat kvalitu rodičovských kompetencí pomocí odborně vzdělávacích aktivit.

4 - Posilovat vztahy a vazby v pěstounských rodinách a doprovázet je.

5 - Být aktivní organizací mezi rodinnými a komunitními centry, nejen v Moravskoslezském kraji.

Historie RKC Chaloupka

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka bylo založeno v roce 2004 třemi matkami na mateřské dovolené, které nechtěly sedět doma, ale chtěly potkávat i jiné maminky se svými dětmi a společně vytvářet nové aktivity nejenom svým dětem, ale i sobě. Od doby vzniku prošla Chaloupka mnoha změnami a stala se jednou z nejvýznamnějších a největších organizací svého druhu v Ostravě.

Chaloupka je zaměřena na práci s rodinami a dětmi. Zvláště na posilování rodinných hodnot a mezigeneračních vztahů, posílení rolí rodičů, mateřských a otcovských rolí ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a stejných příležitostí pro všechny, podpora zdravého života ve zdravém prostředí, podpora harmonie mezi prací a rodinným životem, podpora multikulturního prostředí, rozvoj sociální práce a komunity a také účast na aktivitách veřejného života pro rodiny v moravskoslezském regionu.

Od počátku bylo zajištěno financování pouze rodiči, ale tento stav nebyl trvale možný. Proto se zakladatelky pokoušely požádat město Ostrava o pomoc. Úsilí bylo úspěšné a od té doby centrum pracuje jako nezisková organizace sponzorovaná městem, regionem, ministerstvem práce a sociálních věcí, Evropskou unií a samozřejmě příspěvky od soukromých subjektů.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka v Ostravě poskytuje řadu pravidelných aktivit, jako je sociální pomoc v těžkých životních situacích, poradenská služba, Montessori systém vzdělávání, cvičení pro těhotné ženy, cvičení pro rodiče a jejich děti, jóga, lekce cizího jazyku, výuka hudby a tance, výuka umění, doučování dětí a mnoho dalších. Rodinné centrum taktéž, poskytuje nepravidelné aktivity, jako je víkendový pobyt pro děti nebo rodiče, výlety, kulturní, sportovní a vzdělávací akce.

Naše centrum je také pomocnou organizací pro pěstounské rodiny. Spolupracujeme s přibližně 60 pěstounskými rodinami. Pěstounské rodiny mají povinnost uzavřít Smlouvu o výkonu pěstounské péče buď s vybranou pomocnou organizací, nebo s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí. Naše centrum poskytuje aktivity pro pěstounské rodiny, jako je vzdělání, víkendové pobyty pro rodiny, výlety, kulturní a sportovní akce atd.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka je zapsaný spolek, který jsme založili za účelem:

 • posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti

 • podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny

 • podpory zdravého života ve zdravém prostředí

 • podpory slaďování rodinného a pracovního života

 • podpory multikulturního prostředí

Struktura RKC Chaloupka

Orgány sdružení jsou členská schůze a předseda.

Nejvyšší orgánem je členská schůze a statutárním orgánem je předseda.

Členkami spolku byly zvoleny:

Mgr. Edita Kozinová
MUDr. Naděžda Skibová
Hana Čašová

Statutárním orgánem byla zvolena: 

Mgr. Edita Kozinová

Statutárním zástupcem sdružení je ředitel. Ředitelkou sdružení je Mgr. Edita Kozinová.

 • odkaz na výroční zprávu 2013 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2014 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2015 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2016 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2017 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2018 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2019 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2021 ZDE

 • odkaz na výroční zprávu 2022 ZDE

Sledovat nás můžete i na Facebooku ZDE nebo Instagramu ZDE