PĚSTOUNSKÁ PÉČE

RODINA A POMOC

O nás

POSLÁNÍ RKC CHALOUPKA

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka bylo založeno v roce 2004 třemi matkami na mateřské dovolené, které nechtěly sedět doma, ale chtěly potkávat i jiné maminky se svými dětmi a společně vytvářet nové aktivity nejenom svým dětem, ale i sobě. Od doby vzniku prošla Chaloupka mnoha změnami a stala se jednou z nejvýznamnějších a největších organizací svého druhu v Ostravě.

 

Chaloupka je zaměřena na práci s rodinami a dětmi. Zvláště na posilování rodinných hodnot a mezigeneračních vztahů, posílení rolí rodičů, mateřských a otcovských rolí ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a stejných příležitostí pro všechny, podpora zdravého života ve zdravém prostředí, podpora harmonie mezi prací a rodinným životem, podpora multikulturního prostředí, rozvoj sociální práce a komunity a také účast na aktivitách veřejného života pro rodiny v moravskoslezském regionu.

 

Od počátku bylo zajištěno financování pouze rodiči, ale tento stav nebyl trvale možný. Proto se zakladatelky pokoušely požádat město Ostrava o pomoc. Úsilí bylo úspěšné a od té doby centrum pracuje jako nezisková organizace sponzorovaná městem, regionem, ministerstvem práce a sociálních věcí, Evropskou unií a samozřejmě příspěvky od soukromých subjektů.

 

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka v Ostravě poskytuje řadu pravidelných aktivit, jako je sociální pomoc v těžkých životních situacích, poradenská služba, Montessori systém vzdělávání, cvičení pro těhotné ženy, cvičení pro rodiče a jejich děti, jóga, lekce cizího jazyku, výuka hudby a tance, výuka umění, doučování dětí a mnoho dalších. Rodinné centrum taktéž, poskytuje nepravidelné aktivity, jako je víkendový pobyt pro děti nebo rodiče, výlety, kulturní, sportovní a vzdělávací akce.

Naše centrum je také pomocnou organizací pro pěstounské rodiny. Spolupracujeme s přibližně 60 pěstounskými rodinami. Pěstounské rodiny mají povinnost uzavřít Smlouvu o výkonu pěstounské péče buď s vybranou pomocnou organizací, nebo s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí. Naše centrum poskytuje aktivity pro pěstounské rodiny, jako je vzdělání, víkendové pobyty pro rodiny, výlety, kulturní a sportovní akce atd.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka je zapsaný spolek, který jsme založili za účelem:

  • posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti
  • podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
  • podpory zdravého života ve zdravém prostředí
  • podpory slaďování rodinného a pracovního života
  • podpory multikulturního prostředí
  • rozvoje sociální práce a komunitní zapojení do aktivit veřejného života rodin v Moravskoslezském kraji

STRUKTURA RKC cHALOUPKA

Orgány sdružení jsou členská schůze a předseda.

Nejvyšší orgánem je členská schůze a statutárním orgánem je předseda.

Členkami spolku byly zvoleny:

Mgr. Edita Kozinová
MUDr. Naděžda Skibová
Hana Čašová

Statutárním orgánem byla zvolena: 

Mgr. Edita Kozinová

Statutárním zástupcem sdružení je ředitel. Ředitelkou sdružení je Mgr. Edita Kozinová.

odkaz na výroční zprávu 2013 ZDE
odkaz na výroční zprávu 2014 ZDE
odkaz na výroční zprávu 2015 ZDE

odkaz na výroční zprávu 2016 ZDE

odkaz na výroční zprávu 2017 ZDE

 

CHALOUPKOVSKÁ
"DĚTSKÁ SKUPINA"

potřebujete si něco vyřídit, chcete děti naučit samostatnosti a zvykat si na kolektiv ve školce

více info: 730 526 199

 

Aktuality:

SPOT STAŇTE SE PĚSTOUNY

Videospot RKC Chaloupka ve spolupráci s týmem režiséra Romana Motyčky

05.03.2018

SPOT NADAČNÍHO FONDU J&T - 2

Jsou situace, které zažiješ jen v rodině...

05.03.2018

SPOT NADAČNÍHO FONDU J&T

Jsou situace, které zažiješ jen v rodině...

05.03.2018

 

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ - ČTVRTEK

8:30 - 13:00, 14:30 - 17:30

PÁTEK

8:30 - 13:00

Herna je otevřena denně, programy probíhají v rozšířených prostorách centra a nejsou závislé na uzavření herny!

KONTAKTY

CVIČENÍ a MINIŠKOLIČKA

730 526 199

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

737 208 566

HERNA A INFORMACE

596 133 377

RC CHALOUPKA

Rodinné a komunitní centrum
Chaloupka z.s.
areál MŠ Repinova 19, 702 00 Ostrava

Občanské sdružení je zaregistrováno pod číslem KS/1-1/58 884 / 04-R

 

IČO: 266 78 497

číslo účtu: 43-7281330277/0100

e-mail: info@rcchaloupka.cz

tel.: 596 133 377, 730 526 199

© Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. | ARODAX