Vítáme Vás na stránkách RKC Chaloupka

Váš názor nás zajímá. Jak jste spokojeni s naší prací? Vyplňte jednoduchý dotazník ZDE


TO JSME NEČEKALI…🥺🏠

Milí přátelé Chaloupky,

touto cestou bychom Vás chtěli informovat o událostech posledních dnů, které významným způsobem ovlivňují fungování našeho rodinného centra.

Dne 30. 5. 2022 nám byla doručena výpověď z nájmu prostor Mateřské školy Repinova, ve kterých centrum funguje 16 let. Jaké překvapení pro nás bylo, že nás chce současný pronajímatel vystěhovat do konce měsíce srpna. Situace je o to horší, že prostory čeká prázdninová rekonstrukce, díky které se naše výpovědní lhůta zkrátila z už tak krátkých tří měsíců na ještě kratší měsíc.

Z počátečního šoku se naše nálada přelila do lítosti a nepochopení. Chápeme, že se chce pronajímatel rozvíjet, ale nerozumíme tomu, proč nejsme informováni dopředu, proč jsme nedostali možnost se na současnou nelehkou situaci připravit.

Denně prostorami Chaloupky projde průměrně 70 rodin. Těmto rodinám pomáháme v oblasti preventivních a podpůrných služeb na Ostravsku, v oblasti prevence kriminality, prevence patologických jevů u dětí a mládeže, v oblasti prevence školní neúspěšnosti formou doučování dětí a žáků všech věkových skupin. Realizujeme pravidelné setkávání rodičů s dětmi, inkluzi v předškolním vzdělávání, kde kromě přímé práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, koordinujeme osm mateřských škol při zjištění personální podpory pro tyto děti. Provozujeme dětskou skupinu dětí mladších 3 let s kapacitou 18 dětí, která pomáhá maminkám při návratu do zaměstnání. V rámci náhradní rodinné péče podporujeme 70 pěstounských rodin zejména z Moravské Ostravy a Přívozu. V současné době reagujeme také na ukrajinskou krizi, kde zázemí našla svépomocná skupina ukrajinských maminek s dětmi a pomáháme jim řešit traumata způsobená válkou.

Zklamání, které nás provází, je o to silnější, vzhledem k tomu, že našim posláním je pomáhat, pomáhat rodinám v Ostravě. V hloubi duše cítíme nespravedlnost a s ní spojenou bolest. Klademe si otázku, jak zachovat pomoc potřebným, a zároveň řešit v tak krátkém časovém horizontu nové prostory, které ke všemu musí odpovídat parametrům pro pobyt předškolních dětí?

V Chaloupce jsou všem vždy dveře otevřené a lidé v ní jsou vždy připraveni pomoci komukoliv, kdo to zrovna potřebuje. Tentokrát se karta obrací a my se ptáme – MŮŽE NÁM NĚKDO POMOCI?

Přátelé Chaloupky, pokud byste věděli o prostorách vhodných pro provoz rodinného centra v Moravské Ostravě a Přívozu a blízkém okolí prosíme, obraťte se na nás co nejdříve. Uděláme, co bude v našich silách, abychom TU MOHLI STÁLE BÝT PRO VÁS ❤

S láskou a úctou,

TÝM CHALOUPKA

Kontakt na manažerku centra: levingerova@chaloupkaostrava.cz, 730 526 199.


Drazí přátelé,

Chaloupka bude po dobu letních prázdnin přemístěna do prostor nedaleké družiny ZŠ Nádražní. O plánovaných aktivitách, cvičeních pro rodiče s dětmi a vzděláváních vás budeme informovat ❤️

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na manažerku centra - levingerova@chaloupkaostrava.cz nebo na tel.č. 730 526 199.


CHALOUPKA POMÁHÁ UKRAJINSKÝM RODINÁM

VALÍME SE SLEZSKOU 2022

Registrace spuštěna !

Neváhejte a přihlaste se na další ročník zážitkové soutěže dvojic ZDE.


PŘEDPORODNÍ KURZY


ZÁPIS DO KURZŮ

Od září otevíráme lekce cvičení pro rodiče s dětmi. Pro umožnění vstupu na lekci bude nutné předložit potvrzení O-N.

Na lekce je nutné se přihlásit. Využijte prosím TENTO FORMULÁŘ nebo kontaktuje manažerku centra na tel.č. 730 526 199.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVURodinné poradenství

RKC Chaloupka nabízí rodinné poradenství v oblastech rodinné a sociální pomoci, pedagogicko-výchovné, psychologické a personální sféře či v odvětví finančně-právním.

Poradenství probíhá anonymně v prostorách RKC, odborně reaguje na Vaše specifické problémy a je zcela zdarma.

Pro domluvení schůzky prosím kontaktuje manažerku centra, paní Levingerovou : levingerova@chaloupkaostrava.cz nebo na tel.č. 730 526 199.Pěstounovi 8

V prosinci vyšlo již 8. číslo časopisu Pěstounovi. Čtení nejen o pěstounské péči je tu s námi již pátým rokem. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na časopise podíleli. Vzhledem k nedávným událostem pak posíláme zejména velké díky in memoriam Davidu Stypkovi, který dal Pěstounovým grafickou podobu i kus svého srdce.

Připomenout si jej můžeme třeba ZDEIndividuální doučování

Dálkové doučování je výzvou pro všechny rodiče, zejména pak pro ty, kteří mají doma více dětí a jsou ohrožení nepříznivou životní situací. Těmto rodinám dokáže pomoci projekt „Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, který RKC Chaloupka realizuje od září tohoto roku. Jednou z aktivit projektu je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci této aktivity navštěvují žáci místních základních škol neformální klub Chaloupka, kde se jim pravidelně věnují doučující dle individuálních potřeb. U menších dětí je podporována motivace a nadšení pro vzdělávání, u starších dětí snaha o udržení tempa s vrstevníky a zvládnutí probírané látky dle školních osnov. Neformální klub také reaguje na mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem, kdy poskytuje doučování těm, kteří nemají nástroje pro využití distanční výuky škol nebo nezvládají tuto formu výuky.

Pokud víte o někom, kdo by chtěl pomoci v oblasti doučování dětí, neváhejte se obrátit na naši koordinátorku Barboru Brusovou.

Projekt PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY V OSTRAVĚ byl spolufinancován Evropskou unií.

Kontakt: Barbora Brusová, tel: 603 281 708

RKC Chaloupka v souvislosti s ochranou osobních údajů se řídí zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Pravidelné aktivity

Pro více informací klikněte na obrázek nebo na odkaz ZDE